TDD
PORTFÓLIO
Tvorba časopisu
Rebif
__
Interferon beta-1a, liek
na sklerózu multiplex.
__
Zalomenie časopisu Rebif, liek, ktorý je výbornou podporou
pre pacientov so sklerózou multiplex a aj pri plánovaní
rodičovstva. Dostupné údaje poukazujú na skutočnosť
že liek nemá nepriaznivé účinky na tehotenstvo.
VÝZVA
__
Zalomenie časopisu Rebif, ktorý sa zameriava na sklerózu multiplex.
Konfrontuje problémy a možnosti založenia si rodiny s touto
diagnózou. Účinky lieku, načasovanie, stabilizovanie
a následne záväzky do budúcna.
RIEŠENIE
__
Časopis s modernými prvkami, ktorý je symbolický svojimi odtieňmi
zelenej farby s množstvom dát a informácií, ktoré sú nevyhnutné
pre správnu ochranu pred ochorením sklerózy multiplex. Ktorá
výrazne komplikuje život mnohým ľuďom.